EU vai Eta

  • Miten meidän kävisi EU:n ulkopuolella?

  • Loppuisiko kaupankäynti?

  • Miten kävisi työllisyyden?

  • Jäisimmekö yksin?

Oheinen vertailu EU-jäsenyyden, Euroopan Talousalue (ETA) -sopimuksen ja Sveitsin EU:n kanssa tekemien sopimusten välillä osoittaa, että EU:n ulkopuolella ei ole mitään pelättävää. Päinvastoin.

EU-jäsenyys on kahleena estämässä aidon kansainvälisen yhteistyön puhumattakaan siitä, että se tuhoaa hyvinvoinnin perustan, itsenäisyyden.

Mitään sellaista hyvää ei EU-jäsenyys tuo, jota emme saisi ilman EU:ta.

EU-jäsenyyden, ETA-sopimuksen ja Sveitsin EU-suhteiden vertailu:

                                       EU-jäsenyys                 ETA-sopimus                   Sveitsin EU-sopimukset
                                                                       (Norja, Islanti)

EU:n perustuslaki        KYLLÄ                             EI                                      EI

EU:n raha                    KYLLÄ (-Britannia,           EI                                      EI

                                   Ruotsi ja Tanska)

EU-puolustus              KYLLÄ (-Tanska)                EI                                     EI

EU:n ylikansallinen

poliisiyhteistyö            KYLLÄ (-Tanska)                EI                                     EI

EU:n lait ylimpinä         KYLLÄ                               KYLLÄ                              EI

                                                                             erillisen

                                                                             hyväksymisen

                                                                             jälkeen

Veto-oikeus uusiin

EU-lakeihin                    EI                                     KYLLÄ                                 KYLLÄ

Oikeus tehdä

ympäristöasioita

koskevia esityksiä

YK:ssa                              EI                                    KYLLÄ                                 KYLLÄ

Oikeus tehdä

kansainvälisiä

rauhanaloitteita              EI                                    KYLLÄ                                  KYLLÄ

EU:n tulliunioni               KYLLÄ                              EI                                         EI

Oikeus tehdä

vapaakauppa-

sopimuksia                     EI                                      KYLLÄ                                  KYLLÄ

Itsenäinen asema

Maailman

kauppajärjestössä

WTO:ssa                           EI                                     KYLLÄ                                   KYLLÄ

Vapaa alkoholin

tuonti EU-maista             KYLLÄ                                EI                                         EI

Huumevalvonta

rajoilla                              EI                                      KYLLÄ (paitsi                       KYLLÄ

                                                                                  jos mukana

                                                                                  Shengen-

                                                                                  sopimuksessa)

Ihmisten vapaa

liikkuminen EU-

maista/-maihin                KYLLÄ                                KYLLÄ                                 KYLLÄ

                                                (j o i t a k i n    s i i r t y m ä s ä ä n n ö k s i ä)

Osallistuminen EU:n

opiskeluohjelmiin             KYLLÄ                                KYLLÄ                                 KYLLÄ

​            

Eroamismahdollisuus        KYLLÄ                               KYLLÄ                                  KYLLÄ