Periaate- ja yleisohjelma

​Puolueen toimintaa ohjaavia arvoja ovat kansanvaltaisuus, vapaus, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Toimiva kansalaisyhteiskunta on edellytys onnistuneelle yhteiskunnalle. Sitä kautta voidaan löytää tasapaino eri ihmisryhmien kesken, ihmisen ja luonnon välille sekä ihmisen ja talouden välille.

Puolueen keskeiset tavoitteet ovat:


1. Valtiollinen suvereniteetti ja kansalaisyhteiskunnan kehittäminen

Suomen perustuslain mukaan maamme korkein valta kuuluu kansalle. Suvereenilla valtiolla tulee olla riippumaton lainsäädäntövalta, siihen nojaava itsenäinen tuomioistuinlaitos sekä oma ulkopolitiikka.

Perustuslain suoma mahdollisuus kuntia suurempien alueiden (maakunnat) itsehallintoon on otettava viipymättä käyttöön. Jokaisella hallinnon tasolla (valtio, maakunta, kunta) on oltava mahdollisuus rahoittaa omat toimintonsa eli niillä on oltava verotusoikeus.

Kansalaisyhteiskuntaan kuuluu laaja-alainen kansalaiskeskustelu sekä aidot vaikutusmahdollisuudet asioihin myös vaalien välisenä aikana.


2. Sotilaallinen liittoutumattomuus, kansainvälinen yhteistyö ja omavaraisuus

Suomi on pidettävä sotilasliittojen ulkopuolella. Puolueettomuuspolitiikka on parasta rauhantyötä.

On kehitettävä kansojen yhdenvertaisuuteen perustuvaa kansainvälistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Sitä tarvitaan maailmanlaajuisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisuun.

Suomen varautumisen osalta on tärkeintä pitää maamme mahdollisimman omavaraisena erityisesti elintarvikkeiden ja energian, mutta myös muun keskeisen tuotannon suhteen.


3. Rahan ja talousjärjestelmän kansanvaltaistaminen

Rahan hallinta tulee palauttaa valtiolle. Paikallisvaluuttojen käyttöönotto on suositeltavaa, koska ne toimivat alueellisesti kansalaisten hyväksi.

Raha ja talous tulee valjastaa palvelemaan yhteistä hyvää. Hyvinvoiva ympäristö on edellytys ihmisen hyvinvoinnille ja yhteiskunnan kukoistukselle.

Talousjärjestelmää on kehitettävä sosiaalisen markkinatalouden ja osuuskuntatoiminnan suuntaan taloudellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi.


4. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvistaminen

Kansalaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet terveydenhoitoon ja koulutukseen. Koulutukseen panostamalla turvataan menestyvä yhteiskunta. Peruspalveluiden saatavuus kohtuuajassa ja julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet on turvattava kaikille.

On edistettävä työelämän tasa-arvoa sekä siirtymistä lyhyempään työaikaan ja perustuloon. Työnteon tulee olla aina tekijälleen kannattavaa. Sosiaaliturvan rahoituksen ei pitäisi olla yksinomaan ihmisiä työllistävien yritysten harteilla.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä pienyrittäjien aseman parantamiseen sekä opiskelijoiden, lapsiperheiden ja eläkeläisten köyhyyden poistamiseen. Verotus on avainasemassa hyvinvointivaltion säilyttämisessä ja kehittämisessä.